Zasady przeprowadzania teoretycznego egzaminu państwowego

według nowych zasad (tj. egzamin państwowy odbywający się od dnia 21.01.2013)


Egzamin teoretyczny składa się z 32 losowo wybranych pytań. Podzielony jest na:

  • - test podstawowy zawierający 20 pytań
  • - test specjalistyczny z 12 pytaniami

Czas trwania całego egzaminu teoretycznego - 25 minut


Test podstawowy (20 pytań)


Pytania w tej części posiadają odpowiedź „TAK” lub „NIE” i udzielane są na podstawie zaprezentowanego materiału wideo. Nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania.


Ta część testu zawiera:

  • - 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (trudne) – warte 3 punkty.
  • - 6 pytań o umiarkowanym znaczeniu dla bezpieczeństwa – warte 2 punkty
  • - 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa (łatwe) – warte 1 punkt

Nieudzielenie odpowiedzi lub wskazanie odpowiedzi błędnej - 0 punktów.
Czas na zapoznanie się z treścią pytania – 20 sekund.
Czas wyświetlania materiału wideo – 10 sekund
Czas odpowiedzi – 15 sekund


Test specjalistyczny (12 pytań)


Odpowiedzi na zadane pytanie posiadają wariant „A” lub „B” lub „C” – tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Jest możliwość zmiany swojej odpowiedzi do momentu zatwierdzenia i przejścia do kolejnego pytania.


Ta część testu zawiera:

  • - 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (trudne) – warte 3 punkty.
  • - 4 pytania o umiarkowanym znaczeniu dla bezpieczeństwa– warte 2 punkty
  • - 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa (łatwe) – warte 1 punkt

Nieudzielenie odpowiedzi lub wskazanie odpowiedzi błędnej - 0 punktów.
Czas na udzielenie odpowiedzi - 50 sekund


Suma punktów - 74
Pozytywny wynik teoretycznego egzaminu państwowego po uzyskaniu co najmniej 68